INTENZ GEZONDHEIDSPLAN

Rebel Sport biedt graag een helpende hand…

Om personeel gezond en fit te houden en het ziekteverzuim terug te dringen binnen de organisatie. Naast fysieke voordelen is algemeen bekend dat sporten de mentale weerbaarheid verhoogt en het levert aantoonbaar betere prestaties. De medewerkers worden minder gevoelig voor stress en hebben meer veerkracht. Ook ontstaat er meer teambuilding. Wij zijn aangesloten bij Intenz gezondheidsplan. Wat financieel betekend voor het bedrijf dat het maar €1,- per werknemer kost en het bedrijf meld zich gratis aan. Rebel Sport maakt een programma op maat dat aansluit bij de wensen van de organisatie en het personeel.

Aanvragen van de subsidie

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan maximaal tienduizend euro krijgen, op voorwaarde dat het zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt. Kijk voor meer informatie op: www.agentschapszw.nl/subsidies

Delen: